رزومه

اطلاعات شخصی :
نام و نام خانوادگی : سعید فرخی
تاریخ تولد : ۶/۲/۱۳۶۳
پست الکترونیک : saeedfa@gmail.com
وب سایت شخصی : www.saeedfa.com
تلفن : ۰۹۱۹۶۳۸۰۰۲۷
دارای کارت پایان خدمت

تحصیلات :

کارشناسی دانشگاه تهران مهندسی مکانیک
کارشناسی ارشد دانشگاه تهران مهندسی مکانیک طراحی کاربردی

تجربیات حرفه ای و اجرایی :

• مدیر فنی پروژه: نرم افزار بهینه سازی فرایند روزانه حمل پول بانک ملت با مسیر دهی به خودرو های حمل پول در بستر نقشه شبکه تهران
• مدیر فنی پروژه: تدوین نرم افزار پیش بینی قیمت سهام با استفاده از روش های ترکیبی هوش مصنوعی
• مدیر فنی پروژه : نرم افزار پیش بینی مصرف دستگاه های خودپرداز بانک پاسارگاد، شرکت فناپ ۱۳۹۲
• مدیر فنی پروژه : نرم افزار یش بینی مصرف گاز کل کشور و شهرهای نمونه در شرکت ملی گاز ایران – در حال اجرا
• مدیر فنی پروژه : سامانه هوشمند پشتیبان تصمیم مرکز دیسپچینگ در شرکت ملی گاز ایران – در حال اجرا
• مدیر فنی پروژه : بررسی راهکار انتقال آب دریای خزر به دریاچه ارومیه، همکاری گروه کوانتس با ستاد احیای دریاچه ارومیه – در حال اجرا
• تدریس دوره هوش مصنوعی در مبانی مالی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
• تدریس دوره تخصصی پیش بینی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
• تدریس ۱۰ دوره آموزش نرم افزار MATLAB در دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس
• تدریس دوره الگویابی عددی مبتنی بر هوش مصنوعی شرکت ملی گاز ایران
• تدریس دوره کاربرد های روش های کمی در صنعت بانکداری- بانک توسعه صادرات ۱۳۹۲
• موسس گروه هوشمند سازی والگوریتم نویسی دانشگاه تهران به سرپرستی پروفسور منصور نیکخواه بهرامی و دکتر مسعود شریعت پناهی به آدرس اینترنتی www.quants.ir

مقالات اخیر:
۱- طراحی و ساخت دستگاه نوسانگر اصطکاکی برای بررسی سیستم های آشوبناک و غیر خطی وکنترل آن – سعید فرخی ,عقیل یوسفی کما، احسان معانی-نهمین کنفرانس ساخت و تولید ایران – بیرجند اسفند ۱۳۸۷
۲- Impulse damper for controlling friction-driven oscillator with limited power supply -16th International Congress on Sound and Vibration, Krakow, Poland, 5–۹ July 2009

3.Semi active control of chaos in systems excited by non-ideal DC motor,Saeed Farokhi,Zohreh Bayat , Aghil Yousefi-koma,IEEE,MIMT 2011,Singapour

4.Heat transfer approach to modelling and analysis of reverse Logistics inventory models,Farzad Haghighi, Nasim Nahavandi, Saeed Farokhi,IEEE,MIMT 2011,Singapour

5.A Genetic Algorithm Approach for Multi-Product Multi-Machine CONWIP Production System, S.Ajorlou, S.Farokhi, Winter Simulation 2011, Phoenix, USA

6. A dual model for describing of reverse Logistics inventory systems,N.Nahavandi , F.Haghighi,S.Farokhi, International Journal of Modeling and Optimization (IJMO)

7.Farsi Font Face and Font Size Recognition using Neural Network,Yaghoub Pourasad,Houshang Hassibi,Saeed Farokhi, Azam Ghorbani,An International Interdisciplinary Journal,2011

سوابق علمی و پژوهشی :

در قسمت پروژه ها در بالای صفحه اصلی سایت عناوین پروژه های انجام شده آورده شده است.